Uw privacy is belangrijk voor ons. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan strikte veiligheidscontroles en de informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel.

Identificatiegegevens

Door het gebruik/bezoek van deze website www.eldemyou.eu worden uw persoonsgegevens uitsluitend verzameld en verder verwerkt voor zover dat nodig is om het internetverkeer te analyseren. We ontvangen alleen informatie die volgens uw browser- en Google-instellingen in de analyses kan worden opgenomen. Als u per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om u een antwoord te kunnen geven: naam, achternaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer als teruggebeld moet worden), voorkeurstaal. In bepaalde gevallen zijn ook het woonland en de nationaliteit verplicht.

Wie heeft toegang tot uw gegevens/aan wie worden deze openbaar gemaakt?

Alleen beperkte medewerkers van het partnerschap hebben toegang tot uw gegevens. Ze ondertekenden een contract dat hen juridisch verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, en meer specifiek aan Verordening (EG) nr. 45/2001. Voor zover we ze nodig hebben om onze activiteiten te bewijzen, zullen ze worden doorgestuurd naar de Europese Commissie.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft geen directe toegang tot de gegevens die op onze server zijn opgeslagen. Als u uw persoonsgegevens wilt aanpassen of verwijderen, of wilt weten welke persoonsgegevens namens u worden opgeslagen, kunt u een bericht sturen naar de projectcoördinator of uw landelijke partnerorganisatie. U ontvangt binnen 15 werkdagen antwoord.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Alle ontvangen en opgeslagen persoonsgegevens worden 10 jaar na het einde van het project gewist.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie?

De verzamelde persoonsgegevens en alle informatie met betrekking tot de bovengenoemde raadpleging worden opgeslagen op een computer van de externe onderaannemer zoals hierboven beschreven, die optreedt als verwerker, en die de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid moet garanderen die vereist is door Verordening (EG) 45/2001.

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator of uw lokale contactpunt van het HIER genoemde project.

Cookieverklaring

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden en om het verkeer op deze website te analyseren (namelijk Google Analytics).

Afdruk

Pagina-eigenaar en inhoud:

Consultoría de Innovación Social
Avenida Moscatel 1 H
29740 Torre del Mar
Spanje
NIF: ESB93737708